Eğitim Geliştirme

Paylaş

Amacımız;
Bahat Hastaneleri'nin misyon, vizyonu ve değerleri doğrultusunda hazırlanan eğitimlerle, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirerek kalitemizi en üst düzeyde tutabilmektir.
Hedeflerimiz;
Mesleki ve davranışsal boyutta kişisel gelişimleri sağlayarak bilgi ve becerileri geliştirmek,
İletişim ve işbirliği ortamı yaratmak,
Öğrenileni öğretme yetisi kazandırmak,
Güncel bilgilerin hasta bakımına yansımasını sağlamak,
Yönetimin stratejik kararlarına katkı sağlamak,
Bahat Hastaneleri'nin kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda çalışan ve hasta memnuniyetini sağlamaktır.

 

 

Bahat Hastaneleri Bünyesinde Çalışanlarımıza Verilen Eğitimler;

 

- El Hijyeni Eğitimi

- Hastane Enfeksiyonları

- Atık Yönetimi Eğitimi

- Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları Eğitimi

- Türkiyede anne sütü uygulamları ve emzirme neden önemlidir.Emzirme nasıl olur dinleme ve öğrenme beceriler,emzirme için pozisyon vermek

- Emzirme öyküsü,yetersizsüt ,ağlama,meme reddi,anne sütü artırma,laktasyonu yeniden başlatma, Meme ile ilgili durumlar,güven kazandırma 

- Düşük doğum ağırlıklı ve hasta bebekler,memeden süt sağılması,Başarılı emzirmede on öneri Klinik uygulama,genel tartışma,kapanış

- Başarılı Emzirmede  Öneri Klinik Uygulama,Ğenel Tartışma,Kapanış

- Emzirme Politikası Bilgilendirme,Meme ile ilgili durumlar,Güven kazandırmak,Destek Vermek

- Başarılı Emzirmede  Öneri Klinik Uygulama,Ğenel Tartışma,Kapanış

- Hasta Güvenliği  Eğt.

- İletişim, Beden Dili ve Enpati Eğt.

- Çalışan Güvenliği 

- Güvenlik Raporlama Sistem Eğitimi

- Pembe Kod, Mavi Kod ve Beyaz Kod   Eğitimi

- Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi
Tükenmişlik Sendromu
Zor İnsanlar ile Başa Çıkma ( Mobbing )

- Acil Durum Yönetimi Eğt.

- İlaç Hataları ve Advers Etki Eğt.

- Bilgi Güvenliği Eğitimi

- Tehlikeli Madde Yönetimi Eğitimi

- Hasta Memnuniyetinin Sağlanması

- Hasta Hakları Eğitimi

- Aşıların Muhafazası , Hazırlanması ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme 

- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

- Çalışanların Yasal Hak ve Yükümlülükleri

- Tehlike ve Risk Kavramı, İşyeri Ortamındaki Tehlike ve Riskler

- İşyeri Temizlik ve Düzeni

- Hastanede ki fiziksel riskler, Bina ve eklentilerde alınacak önlemler

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalar

- Hastane de biyolojik riskler ve Enfk. Kontrolü

- Fiziksel ve Psikolojik Şiddet, Yıldırma Vs.

- Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi

- Radyoaktivite ve Tehlikeleri

- İş kazası ve meslek hastalığı tanımı, çalışanların yasal hak ve hükümlülükleri.

- (Ofis Ergonomisi )Ekranlı Araçlarda Çalışma

- İzolasyon Önlemleri Eğt.

- Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanımı, Eğitimi

- Akılcı İlaç Kullanım Eğt.

- Sözel Order Eğitimi

- Hasta Kısıtlama Eğitimi

- Düşme Riski Değerlendirme Eğitimi

- EKG ve CPR Eğt.

- Hasta Kimlik Tanımlayıcıları  Uygulama ve Doğrulanması

- Numune Alımı ve Transferi Eğitimi

- Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı Eğitimi

- İlaç Güvenliği Eğt.

- Kan Transfüzyon Eğt.

- Dezenfeksiyon Sterilizasyon Yöntemleri Eğitimi

- El hijyeni , Hastane Enfeksiyonları ve Atık Yönetimi